Cửa tuôn ra

  • Cửa thông gió nội thất bằng gỗ tổng hợp

    Cửa thông gió nội thất bằng gỗ tổng hợp

    Cửa thông phòng bằng gỗ compositelà loại cửa trong nhà đơn giản, dùng để chỉ loại cửa có bản lề (bản lề) được lắp bên hông cửa và mở vào trong (trái vào trong, phải vào trong) hoặc hướng ra ngoài (trái ngoài, phải ngoài).Nó được cấu tạo bởi hốc cửa, bản lề, lá cửa, khóa, ... cửa đi mở quay là loại cửa trong nhà có nhu cầu sử dụng lớn nhất trên thị trường.Vì vậy, ngoài tính chắc chắn, cửa trong nhà còn liên quan đến nhiều khía cạnh như cách nhiệt, cách âm, làm đẹp….